S. P. U. College, Falna

AFFILIATED BY : JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR

MANAGED BY : SHRI PARSHWANATH UMMED JAIN SHIKSHAN SANGH, FALNA

Students Society

Student Can Contact to following faculty members

  1. Dr. Gautam Sharma
  2. Dr. Lalit Kumar
  3. Dr. Yudhisthir Sharma
  4. Mr. Mohd. Yameen
  5. Mr. Dalpat Singh
  6. Mr. Vinod Soni
  7. Mrs. Madhvi Shrimali